Сторони договору

Сторонами цього договору є обмінний інтернет-ресурс CryptoExchanger.org, надалі – Сервіс, – з одного боку, і Користувач, в особі того, хто скористався послугами Сервісу, — з іншого боку. 

Предмет договору

Сервіс надає Користувачеві послуги з обміну криптовалют. Сервіс не перевіряє законність володіння Користувачем засобами, пропонованими до обміну. За допомогою функціоналу Сервісу Користувач подає заявку на здійснення обмінної операції певної кількості криптовалюти. Сервіс приймає і здійснює обмін за зазначену в заявці винагороду. У заявці відображаються реквізити Користувача і Сервісу, суми обмінюваних криптовалют. Договір вважається завершеним після відправки Сервісом зазначеної суми на зазначені Користувачем реквізити в заявці.

Умови договору

Дані правила вважаються організованими за рахунок умов громадської оферти, яка утворюється під час подачі Замовником заявки, і є однією з головних складових цього договору. Громадською офертою іменуються відомості про умови подачі заявки, що відображаються виконавцем. Головною складовою громадської оферти є дії, зроблені в завершенні подачі заявки Замовником і такі, що говорять про його точні наміри здійснити угоду на умовах, запропонованих Виконавцем, перед завершенням даної заявки. Час, дата, і параметри заявки створюються Виконавцем автоматично на момент закінчення формування даної заявки. Пропозиція має бути прийнятою Замовником протягом 30 хвилин з моменту закінчення формування заявки. Договір з обслуговування набуває чинності з моменту надходження криптовалюти в повному розмірі, зазначеному в заявці, від Замовника на реквізити Виконавця. Договір є дійсним протягом терміну, який встановлюється з моменту подачі заявки до розірвання з ініціативи однієї зі сторін. 

Додатково

1. У разі не надходження від Користувача до Сервісу «електронних одиниць» протягом 30 хвилин з моменту акцепту Користувача, договір на умовах, зазначених у заявці, може бути розірвано Сервісом в односторонньому порядку, як такий, що не набув чинності, без необхідності повідомлення про це Користувача. 

2. У разі надходження від Користувача до Сервісу «електронних одиниць» у сумі, що відрізняється від зазначеної в заявці, Сервіс повинен розглядати це як розпорядження Користувача зробити перерахунок за заявкою згідно з сумою «електронних одиниць», що фактично надійшла. У разі, якщо кількість «електронних одиниць», що надійшли, відрізняється від заявленого Користувачем більше, ніж на 10%, Сервіс може в односторонньому порядку, на свій розсуд, розірвати договір шляхом відмови у виконанні заявки і повернення коштів, що надійшли на реквізити відправника. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати на переказ коштів здійснюються з коштів, що надійшли, за рахунок Користувача, також Сервісом утримується комісія 10% від суми переказу.

3. У разі не відправки грошового еквівалента на реквізити, зазначені Користувачем, протягом 24 годин із моменту початку дії договору, Користувач може зажадати розірвання договору шляхом анулювання своєї заявки і повернення криптовалюти в повному обсязі. Вимогу про анулювання заявки може і має бути виконано Сервісом тільки в тому випадку, якщо на момент отримання такої вимоги криптовалюту не було відправлено на реквізити, зазначені Користувачем. У разі анулювання заявки, повернення криптовалюти здійснюється Сервісом на реквізити відправника протягом 24 годин із моменту отримання вимоги про анулювання. Сервіс не несе відповідальність за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

4. У разі надання Користувачем помилкових даних в інформації про реквізити одержувача криптовалюти, Сервіс не несе жодної відповідальності за будь-які несприятливі наслідки або збитки, що виникли в результаті цієї помилки.

5. Сервіс може в односторонньому порядку, на свій розсуд, розірвати договір шляхом відмови у виконанні заявки і повернення коштів, що надійшли на реквізити відправника, або інші реквізити, надані користувачем шляхом відправки листа безпосередньо з адреси електронної пошти, зазначеної в заявці. Користувач повинен враховувати, що це єдиний прийнятний для Сервісу спосіб змінити реквізити в створеній заявці. При неможливості, або відмові (так само, як і ігноруванні) в проханні Сервісу уточнити реквізити вищевказаним способом, Сервіс залишає за собою право повернути кошти, що надійшли, до джерела надходження. 

6. У разі затримки надходження або не надходження криптовалюти на реквізити, зазначені Користувачем, з вини розрахункової системи, зазначеної Користувачем у заявці, Сервіс не несе жодної відповідальності за можливий заподіяний Користувачеві збиток. Користувач погоджується, що в цьому випадку будь-які претензії пред'являються їм до самої розрахункової системи, а Сервіс, у свою чергу, надає допомогу Користувачеві в рамках своїх можливостей як посередник.

7. У разі виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або надання будь-якого негативного впливу на нормальну роботу програмного коду Сервісу, що має пряме або непряме відношення до заявки Користувача, виконання заявки Сервісом припиняється, а за вже отриманими коштами проводиться перерахунок параметрів заявки відповідно до діючих умов або, в разі незгоди Користувача з перерахунком, повернення на реквізити відправника, що тягне за собою одночасне розірвання договору.

8. Використовуючи Сервіс, Користувач погоджується, що обсяг відповідальності Сервісу обмежується засобами, отриманими від Користувача для виконання предмета договору, що Сервіс не забезпечує додаткових гарантій і не несе жодної додаткової відповідальності перед Користувачем, також як і Користувач не несе додаткової відповідальності перед Сервісом.

9. Користувач зобов'язується своїми діями не порушувати законодавчо встановлених норм і правил, не фальсифікувати комунікаційні потоки, що використовуються Сервісом, і не порушувати нормальну роботу програмного коду Сервісу.

10. Служба безпеки сервісу має право заморозити заявку клієнта в разі, якщо він будь-яким способом отримав незаконне збагачення в даному або сторонньому сервісі, і знаходиться в списку боржників, до з'ясування причин і відшкодування збитків понесених сервісами від даного користувача.  

11. У разі надходження коштів від Користувача до Сервісу по закінченню терміну дії заявки (заявку було скасовано), сервіс залишає за собою право у виборі перерахунку курсу за заявкою: на момент створення заявки або на момент надходження коштів. Сервіс також має право відмовити Користувачеві у виконанні даної заявки і може в односторонньому порядку, на свій розсуд, розірвати договір шляхом відмови у виконанні заявки і повернення коштів, що надійшли на реквізити відправника. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати з обміну криптовалюти здійснюються з коштів, що надійшли, за рахунок Користувача.

12. Виконана заявка є незворотною і скасування або поверненню не підлягає.

Форс-мажор

У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), які роблять об'єктивно неможливим виконання Сервісом зобов'язань за договором, строк виконання зобов'язань переноситься на строк дії таких обставин. При цьому відповідальності за прострочене виконання Сервіс не несе.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний строк на послуги, що надаються за цим договором, становить 24 години з моменту виконання предмета договору Сервісом.

Порядок прийняття претензій та вирішення спорів.

Будь-які претензії за цим договором можуть бути прийняті Сервісом в електронному вигляді, шляхом відправки повідомлення по суті претензії на реквізити (сторінка контакти), зазначені на сайті Сервісу.

Форма договору

Сторони визнають цей договір в електронній формі рівнозначним за юридичною силою договором, укладеним у письмовій формі.

Умови проведення обмінних операцій в Сервісі

1. Заборонено використання Сервісу для проведення шахрайських і незаконних операцій.

2. Користувач зобов'язується не порушувати роботи Сервісу шляхом втручання в його програмну або апаратну частини, а також шляхом спотворення параметрів, що передаються Сервісу.

3. У разі неможливості завершення платежу в автоматичному режимі (відсутність зв'язку з блокчейн-системою, нестачі коштів, помилкових реквізитів, зазначені Користувачем і т.д.), заявку буде завершено протягом 24 робочих годин, або кошти будуть повернуті за вирахуванням комісії з обміну.

4. Адміністрація Сервісу має абсолютне право відмовити в наданні послуг будь-якому клієнту, без пояснення причин.

Порядок зміни умов роботи

Адміністрація має право в будь-який час внести зміни або доповнення до Правил роботи Сервісу. Вони набувають чинності і починають діяти після їх оприлюднення на Сервісі.